Etiketler

, , , , , ,

— Windows 7 Bilgisayarda En Sonuncu Yeniden Başlama Zamanını Görme Komutu (Last Restart Time on Win7):

1. Komut Satırı Açalım:

start > cmd

2. Bulunduğumuz dizin “C:” iken aşağıdaki komutu girelim:

C:\>systeminfo | find “System Boot Time”

veya

C:\>systeminfo | find /i “Boot Time”

3. Komut Çıktısı:

System Boot Time:          20.02.2014, 00:33:28

— Linux Bilgisayarda En Sonuncu Yeniden Başlama Zamanını Görme Komutu (Last Reboot Time on Linux):

1. Terminal açalım:

2. En son “Yeniden Başlatma” (reboot) zamanını görmek için aşağıdaki komutu girelim:

last reboot |head -1

3. Komut Çıktısı:

reboot   system boot  3.1.0-1.2-deskto Wed Feb 19 21:49 – 09:35  (11:45)

NOT: Daha önceki reboot zamanlarını görmek için komuttaki “1” i görmek istediğiniz sayıya çıkarabilirsiniz. Örneğin:

last reboot |head -7