Etiketler

, , , , , ,

Komut İşlevi
open Verilen URL’ ye ait web sayfasını açar.
click/clickAndWait Bir tuşun ya da linkin tıklanmasını simule eder. Kullanım seçimine göre yeni sayfa yüklenene kadar bekler.
verifyTitle/assertTitle Beklenen sayfa başlığının doğrulanması için kullanılır.
verifyTextPresent Sayfanın herhangi bir yerinde beklenen metnin varolduğunun doğrulanması için kullanılır.
verifyElementPresent Sayfada yer alması beklenen bir arayüz elemanının (örneğin, HTML tag’ inin) doğru yerde bulunup bulunmadığının doğrulanması için kullanılır.
verifyText Beklenen metnin ve bu metne ait HTML tag’inin sayfada yer aldığının doğrulanması için kullanılır.
verifyTable Bir tablonun beklenen içeriklere sahip olup olmadığının doğrulanması için kullanılır.
waitForPageToLoad Beklenen sayfa tamamen yüklenene kadar diğer test adımlarının durmasını sağlar. clickAndWait komutu kullanıldığında bu komut otomatik olarak çağrılır.
waitForElementPresent Beklenen bir arayüz elemanı ekrana gelene kadar testin beklemesini sağlar.
assertElementPresent Elemanın yüklenmesini bekler. Eleman yüklendiyse true yoksa false döner.
assertTextPresent Değer olarak tanımlanıp beklenen metnin sayfada yer alıp almadığını kontrol eder.
deleteCookie İsmi verilen Cookie’nin silinmesini sağlar.
mouseOver Mouse imlecini belirtilen arayüz elemanının üzerine taşır.
captureEntirePageScreenshot Testini yaptığınız sayfanın ekran görüntüsünü kaydeder.