Capability Maturity Model Integration (CMMI), yazılım üzerine çalışan şirketlere ürünlerin geliştirilmesinde ve kullanıcılara destek hizmeti sağlanmasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini gösteren, verimliliği ve istikrarı arttırmayı amaçlayan bir süreç iyileştirme modelidir. Bu model gereksinimlere ve uygunluğuna göre, bir projenin ya da herhangi bir parçasının ya da tüm organizasyonun iyileştirilmesi sürecinde esas alınabilir. CMMI; çoğu zaman birbirinden bağımsız gerçekleştirilen organizasyonel fonksiyonların bütünleşmesine, süreç iyileştirmelerindeki hedef ve önceliklerin belirlenmesine, kalite sürecinin geliştirilmesine ve varolan süreçlerin öneminin belirlenmesine yardımcı olur.

Carnegie Mellon Universitesi tarafından hazırlanan ve sunulan modelin 0 ile 5 arasında 6 seviyesi bulunur. Bu seviyeler şirketlerin, karşılaşılan sorunları nasıl öngörüp engelleyebildiğini, projeler süresince bu sorunları nasıl en aza indirebildiklerini, işleyişi aksamadan devam ettirmek için doğru süreçleri takip edip etmediklerini, yani en basit anlamda sorunlarla başa çıkma ve süreçlerin işleyişi konularında gelişmişliklerini ifade eder. Seviyelerden bahsecek olursak:

0. Incomplete: Sürecin belirlenen hedeflerinden biri ya da daha fazlası başarılamamıştır.

1. Performed: Ürün ortaya çıkarken yapılması gereken iş yapılır ancak bu gelişim kurumsallaşmadığı    takdirde zamanla kaybolacaktır.

2. Managed :Süreç planlanır ve plana bağlı kalınır.

3. Defined : Bu seviyeyi bir öncekinden ayıran en büyük fark, standartların kapsamı, süreç    tanımlamaları ve uygulanan prosedürlerin işlevselliğidir.

4. Quantitatively Managed : Kalite açısından amaçlanan ölçümlere ve süreç performansına    ulaşılmıştır. Bu veriler istatistiksel terimlerle ifade edilir ve süreç devam ettiği sürece inceleme    devam eder.

5. Optimizing : Sürekli iyileşen ve gelişen yenilikçi bir süreç performansı gözlenir.

Carnegie Mellon Universitesi’nin hazırladığı 573 sayfalık CMMI for Development Version 1.2 dokumanına bağlı kalarak Türkçeleştirdiğim, CMMI’ın konfigurasyon yönetimi süreci açısından hedeflerini ve bu hedefe ulaşırken gereken pratikleri içeren dokumanı buradan indirebilirsiniz. Umarım faydası olur..

“CMMI Seviye – 5” e ulaşmanız dileğiyle:)